Bryt normen

Av Gryffindor Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2919212

Det är ett par veckor sedan vi såg bilderna av en man iklädd päls och horn mitt i Kapitolium, en symbolisk viktig byggnad och säte för USA:s kongress. Många var det som blev förvånade inför de bilder vi såg i våra telefoner, TV och datorer. Kanske också med viss oro för vad som händer i supermakten i väst. ”Hur kunde det ske?” är en av alla frågor som har väckts, så också oss i vårt eget land med följdfrågan, kan det hända här?